dr n med. Grzegorz Kubiak

KARDIOLOG Dr n. med. Grzegorz Kubiak jest doświadczonym kardiologiem pracującym w Oddziale Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jest zdolnym echokardiografistą, który od wielu lat wykonuje badania u najtrudniejszych chorych ze schyłkową niewydolnością serca, z wadami zastawkowymi i po operacjach kardiochirurgicznych. Od 2011 r. posiada certyfikat samodzielnego operatora kardiologii interwencyjnej - pełniąc ostre dyżury medyczne w licznych pracowniach hemodynamiki na… Read More »