Proponowane metody komunikacji

W naszym serwisie współpracujący z nami lekarze oferują następujące formy przeprowadzenia teleporady :

  • porada telefoniczna – klasyczna rozmowa przez telefon, wymaga posiadania jedynie telefonu komórkowego, bądź stacjonarnego.
  • Wideo porada – za pośrednictwem komunikatora Skype. Wymagane jest posiadanie urządzenia z zainstalowanym komunikatorem – komputer lub telefon komórkowy lub tablet z dostępem do internetu
  • Wideo porada – za pośrednictwem wideorozmowy przez WhatsApp. Wymagane jest posiadanie telefonu/tabletu ze zainstalowaną i skonfigurowaną aplikacją WhatsApp z dostępem do internetu

Poza tym wskazane jest aby Pacjent miał możliwość dostępu do poczty e-mail bądź możliwość wysyłania/odbierania wiadomości MMS w telefonie komórkowym. Możliwość taka może znacznie ułatwić przekazanie lekarzowi wyników badań (za pomocą zdjęcia lub skanu) oraz ułatwi otrzymanie karty informacyjnej wizyty. Karta informacyjna może zostać dostarczona do Pacjenta w następujący sposób:

  • na adres e-mail jako plik PDF (uwaga, w związku z przepisami RODO, karta informacyjna będzie zabezpieczona hasłem, które zostanie podane pacjentowi telefonicznie bądź przez SMS) który w razie potrzeby można wydrukować i przedstawić np lekarzowi rodzinnemu
  • na numer telefonu, jako MMS. Można ją wyświetlić na telefonie, lub ,w razie potrzeby przegrać z telefonu na komputer i wydrukować
  • w sytuacjach wyjątkowych wydrukowana karta informacyjna może zostać wysłana pocztą klasyczną na adres podany przez Pacjenta

W celu odebrania e-recepty Pacjent nie potrzebuje specjalnych urządzeń, ani rozwiązań technicznych. Może ona być dostarczona w następujący sposób:

  • SMS na telefon komórkowy, z kodem recepty. Należy udać się do dowolnej apteki, podać numer przesłany w smsie oraz swój PESEL. Farmaceuta na ekranie swojego komputera zobaczy całą receptę i sprzeda Państwu zaordynowane leki (możliwość wykupienia na podstawie jednego kodu wszystkich leków w jednej aptece, bądź np. każdego w innej, w sytuacji braku jego dostępności)
  • E-mail z plikiem PDF zawierającym receptę. Można ją wydrukować i udać się do apteki – realizacja na zasadach jak wyżej
  • Podanie kodu recepty podczas rozmowy telefonicznej. Rozwiązanie idealna np. podczas tele-porady poprzez telefon stacjonarny. Lekarz podaje 4-cyfrowy kod, który pacjent zapisuje choćby na kartce papieru. Następnie udaje się do dowolnej apteki i podaje ten kod oraz swój PESEL. Recepta jest realizowana tak samo jak każda inna e-recepta.